Bratislava

Centrum Via Nesvija

skupinové cvičenia v Centre Via Nesvija, Kukuričná 1
(roh Tehelnej a Kukučínovej) vo štvrtok 18:00 – 19:00 hod.

individuálne cvičenia po dohode

na cvičenia sa treba vopred telefonicky dohodnúť


 

Púchov

ZŠ Gorazdova

skupinové cvičenia od 10. 1. 2017 18:15 – 19:45

 


 

 

 

 

 

 

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť